รายการ วันอาทิตย์ที่ 5 พ.ย. 2023

อธิษฐานรวม 9:30-9:50 น.ที่ห้องประชุมชั้น 1 และ YouTube : GBCBKK Official
นมัสการรวม เวลา 10:00-11:30 น. ห้องประชุมชั้น 1 และ YouTube : GBCBKK Official
ประชุมอธิษฐานมัคนายก เวลา 8:15-9:00 น. ที่ห้อง 31


ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 5 พ.ย. 2023

ผู้นำประชุม: คุณชาญกิจ ยงปิยะกุล   
ผู้นำเพลงสั้น: คุณจิยตนาภรณ์ สิริพิพัฒน์       
ผู้เทศนา: อ.อภิชาติ พูลศักดิ์วรสาร
ผู้ทำพิธีมหาสนิท: อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร                 
ผู้บรรเลงเปียโน: คุณจางเจียยุ่น
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม: ทีมปฏิคม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *