คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2024講道2024年2月4日(主日)

หัวข้อ: “ความตั้งใจในปีใหม่”
題目:
“新年立新志!”
ข้อพระคัมภีร์: ฟิลิปปี 3:12-14
聖經經文:腓立比書 3:12-14
ผู้เทศนา: อ.เหอจื้อผิง
講員:何澤平牧師
ผู้แปล: คุณหลี่เยี่ยนหมิง
翻譯:李淵明弟兄

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *