คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2024

หัวข้อ: “คำอธิษฐานของเนหะมีย์”
ข้อพระคัมภีร์: เนหะมีย์ 1:1-11
ผู้เทศนา: นพ. ปรีดา โมทนาพระคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *