คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2024

หัวข้อ: “แผนการและความสำเร็จ”
ข้อพระคัมภีร์: เนหะมีย์ 2:1-10
ผู้เทศนา: อ.นนท์ชัย วิวัฒน์?วงศ์ธร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *