คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2024

หัวข้อ: “เนหะมีย์หนุนใจให้สร้างกำแพง”
ข้อพระคัมภีร์: เนหะมีย์ 2:11-20
ผู้เทศนา: นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *