คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2024

หัวข้อ: “วิธีรับมือกับการต่อต้านที่มาถึงชีวิตของเรา”
ข้อพระคัมภีร์: เนหะมีย์ 4:1-23
ผู้เทศนา: นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *