คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2024講道2024年6月2日(主日)

หัวข้อ: “สามผู้กล้าสัตย์ซื่อจนตาย”
題目:
“至死忠心三勇士”
ข้อพระคัมภีร์: ดาเนียล 3:1-30
聖經經文:但以理書 3 :1-30
ผู้เทศนา: อ.เหอจื้อผิง
講員:何澤平牧師
ผู้แปล: คุณกรรณิกา ศรีศิลปวงศ์
翻譯:蕭明華姊妹

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *