ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2017

วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2017

ผู้นำประชุม: คุณชาญกิจ/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น: คุณจินตนาภรณ์/คุณเจิงเข่อเหริน
ผู้เทศนา: อ.ชัยวัฒน์/อ.เหอจื้อผิง
ผู้อ่านพระวจนะ: คุณสุมล/คุณศิริพร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์: คุณวลีพรรณ
ผู้บรรเลงเปียโน: คุณจางเจียยุ่น
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท
: อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ทีมต้อนรับ
: คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพร
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์: คุณวรวดี คุณพรรณี คุณสยุมพร
คุณเยี่ยนเสียงเซียน คุณจางฟ่งฉิน คุณปั่นหยุนเจียว
ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น: คุณเทียนชัย คุณจำเริญ
คุณวิทย์ คุณสุขุม คุณกรรณิกา คุณคังเหม่ยหลาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *