ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2018

วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2018

ผู้นำประชุม: คุณอภิทาน/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น: คุณจินตนาภรณ์/คุณเจิงเข่อเหริน
ผู้เทศนา: อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้อ่านพระวจนะ: คุณดวงพร/คุณจ้าวเจวียน
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์: คุณสยุมพร
ผู้บรรเลงเปียโน: คุณนภนันท์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์: คุณพรรณี คุณพรพรรณา
คุณโจวหลงเหอ คุณจ้าวเวยฟง คุณหลิวเจี่ย คุณหลิวหลิน
ทีมต้อนรับ: คุณจำเริญ คุณสุมล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *