ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2010

วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2010

ผู้นำประชุม : คุณจำเริญ/คุณสุนทรีย์
ผู้นำเพลงสั้น
: คุณจางเจียยุ่น/คุณภีรพรรณ
ผู้เทศนา
: อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณสุมล/คุณสมสิริ
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณลดาวัลย์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์
: คุณเหอจื่อหวาย คุณวีระชัย คุณโจวยวี่เฉิน
ผู้บรรเลงเปียโน
: คุณพานฮุ่ยจู
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท
: อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น
: คุณจำเริญ คุณพิชัย คุณชาญกิจ
คุณหยูเฟย คุณสุนทรีย์ คุณอภิทาน
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :
คุณขวัญเนตร/คุณนงค์ลักษณ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *