ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2010

วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2010

ผู้นำประชุม : อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้นำเพลงสั้น
: อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้เทศนา
: อ.นนท์ชัย/คุณสุนทรีย์
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณน้ำทิพย์/คุณสุวรรณา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณทวี
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์
: คุณเหอจื่อหวาย คุณวีระชัย
คุณโจวยวี่เฉิน
ผู้บรรเลงเปียโน :
คุณพรศิริ
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม : คุณขวัญเนตร
คุณฑิฆัมพร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *