สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2010

สูจิบัตร 12 ธ.ค. 2010

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 12 ธันวาคม ค.ศ. 2010 เวลา : 9:00 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ ผู้นำประชุม : คุณสุเมธ
ผู้เดินถุงถวาย : คุณน้ำทิพย์/คุณนงค์ลักษณ์ ผู้อ่านพระวจนะ : คุณขวัญเนตร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณภีรพรรณ  ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณชูพรรณ/คุณชนมน

เชิญชวนนมัสการ : สดุดี 138:1-3
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: จะบอกว่า ทุกวันเวลา คริสตมาสนี้ คริสตมาสเป็นเวลา
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป
:
อ่านพระวจนะ
: “โรม 12” คุณขวัญเนตร
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณภีรพรรณ
ถวายเพลงและถวายทรัพย์
: “คำสรรเสริญล้นจากวิญญาณ”
เทศนา
: พระสิริ ความยิ่งใหญ่ และความบริสุทธิ์ของพระเจ้า ยังอยู่กับท่านหรือไม่? “อิสยาห์ 53” อ.วินัย สีสัน
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “พระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน
:
เลิกประชุม
:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *