ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2010

วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2010

ผู้นำประชุม : อ.นนท์ชัย/คุณสุนทรีย์
ผู้นำเพลงสั้น
: คุณอรวรรณ/คุณจินตนาภรณ์
ผู้เทศนา
: คุณจำเริญ/คุณสุนทรีย์
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณสุมล/คุณเฉินจิ้ง
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณเสริม       
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์
: คุณเหอจื่อหวาย คุณวีระชัย
คุณโจวยวี่เฉิน
ผู้บรรเลงเปียโน :
คุณจางเจียยุ่น
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม : คุณพรพรรณา
คุณดิเรก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *