สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2010

สูจิบัตร 19 ธ.ค. 2010

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 19 ธันวาคม ค.ศ. 2010 เวลา : 9:30 น.

ผู้นำประชุม : อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา ผู้นำเพลงสั้น : อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณน้ำทิพย์/คุณสุวรรณา ผู้บรรเลงเปียโน : คุณพรศิริ
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณทวี  ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณขวัญเนตร/คุณรพีพรรณ

อธิษฐานเผื่อ : คริสตจักร
เชิญชวนนมัสการ : สดุดี 66:16
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: ขอเชิญท่านผู้วางใจ ความสุขเปรมปรีดิ์มีแก่ชาวโลก ทรงสัญญาให้พรแก่ข้า
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป
:
อ่านพระวจนะ
: “ลูกา 2:8-20” คุณน้ำทิพย์/คุณสุวรรณา
คณะนักร้องภาคภาษาจีน
: 渴望的聖誕頌歌                                          
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณทวี
ถวายเพลงและถวายทรัพย์
: “พระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อ”
คณะนักร้องภาคภาษาไทย
: Carol Medley
เทศนา
: คริสตมาส ค้นหา ค้นพบ  “ลูกา 2:19” อ.นนท์ชัย/คุณสุนทรีย์
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “ขอเปิดดวงตาให้ข้าแลเห็น” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่
:
ประกาศ
:
รายการแสดงของชั้นรวีวารศึกษา
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน
:
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *