ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม 2011

วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม 2011

ผู้นำประชุม : อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้นำเพลงสั้น
: อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้เทศนา
: อ.เหอจื้อผิง/คุณวันทนาพร
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณพรพรรณา/คุณก่งอวี้เจวียน
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณธีระ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์
: คุณเสริม คุณวีระชัย คุณเฉินเฉาจิ้ง
ผู้บรรเลงเปียโน
: คุณจางเจียซ่ง
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท
: อ.เหอจื้อผิง/คุณจินตนาภรณ์
ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น
: คุณเทียนชัย คุณสิริ คุณกรรณิกา คุณชาญกิจ คุณหยูเฟย คุณอภิทาน
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :
คุณดิเรก/คุณนงค์ลักษณ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *