สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2010

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 26 ธันวาคม ค.ศ. 2010 เวลา : 10:00 น.

ผู้นำประชุม : อ.นนท์ชัย/คุณสุนทรีย์ ผู้นำเพลงสั้น : คุณอรวรรณ/คุณจินตนาภรณ์
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณอรวรรณ/คุณเฉิงจิ้ง ผู้บรรเลงเปียโน : คุณจางเจียยุ่น
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณเสริม  ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณพรพรรณา/คุณดิเรก

ใคร่ครวญพระวจนะ : สดุดี 90:12
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: สรรเสริญ-สรรเสริญ-สรรเสริญ  พระคุณพระเจ้า เข้าเฝ้าพระเจ้า

อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “สดุดี 90:1-17” คุณอรวรรณ/คุณเฉิงจิ้ง
คณะนักร้องภาคภาษาไทย
: We can share His love
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณเสริม
ถวายเพลงและถวายทรัพย์
: “ทุกสิ่งวางไว้บนแท่นบูชาแล้วหรือ”
คณะนักร้องภาคภาษาจีน
: 當讚美耶和華                                            
เทศนา
: นับวันของเรา “สดุดี 90:1-17” คุณจำเริญ/คุณสุนทรีย์
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “พระเจ้าทรงเลี้ยงดู” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน
:
เลิกประชุม
:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *