ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2021

วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2021

ผู้นำประชุม : คุณวิทย์ สุนทรนันท์
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *