รายการวันเสาร์ที่ 11 ธ.ค. และ วันอาทิตย์ที่ 12 ธ.ค. 2021

ศึกษาพระคัมภีร์ออนไลน์ พระธรรม 1 เปโตร วันเสาร์ที่ 11 ธ.ค. 2021 เวลา 18.00-18.30 น.
ที่ YouTube : GBCBKK Official
ภาคภาษาไทย นมัสการ เวลา 09:00 -10:15 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 และ YouTube : GBCBKK Official (ประตูเปิดเวลา 08:30 น. ปิด เวลา 9.30 น.)
ภาคภาษาจีน นมัสการ เวลา 11:00 -12:15 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 และ YouTube : GBCBKK Official (ประตูเปิดเวลา 10:30 น.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *