ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2021

วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2021

ผู้นำประชุม: คุณอภิทาน ลี/ อ.เหอจื้อผิง
ผู้เทศนา: อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร / อ.เหอจื้อผิง
ผู้บรรเลงเปียโน: คุณจางเจียยุ่น
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม: ทีมปฏิคม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *