รายการวันเสาร์ที่ 18 ธ.ค. และ วันอาทิตย์ที่ 19 ธ.ค. 2021

วันเสาร์ที่ 18 ธ.ค. 2021 เวลา 18.00-18.30 น. ศึกษาพระคัมภีร์ออนไลน์ พระธรรม 1 เปโตร
ที่ YouTube : GBCBKK Official
วันอาทิตย์ที่ 19 ธ.ค. 2021 เวลา 10:00-11:30 น. นมัสการรวม คริสตมาส  ที่ห้องประชุมชั้น 1 และ YouTube : GBCBKK Official

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *