ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม 2022

วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม 2022

ผู้นำประชุม: อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร/ อ.เหอจื้อผิง
ผู้เทศนา: อ.เหอจื้อผิง / คุณกรรณิกา ศรีศิลปวงศ์
ผู้บรรเลงเปียโน: คุณจางเจียยุ่น
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม: ทีมปฏิคม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *