รายการวันอาทิตย์ที่ 2 ม.ค. 2022

นมัสการรวม ต้นปี เวลา 10:00-11:30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 และ YouTube : GBCBKK Official

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *