ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2022

วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2022

ผู้นำประชุม: คุณวิทย์ สุนทรนันท์
ผู้เทศนา: อ.อนุชา ขอบปี
ผู้เล่นดนตรี: ทีมนมัสการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *