รายการวันเสาร์ที่ 22 และวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2022

วันเสาร์ที่ 29 ม.ค. 2022 ศึกษาพระคัมภีร์ออนไลน์ พระธรรม 1 เปโตร  เวลา 18.00-18.30 น. ที่ YouTube : GBCBKK Official
วันอาทิตย์ที่ 30 ม.ค. 2022 ภาคภาษาไทยนมัสการ เวลา 9:00-10:15 น. และ ภาคภาษาจีนนมัสการ เวลา 11:00-12:15 น. ที่ช่องทาง YouTube: GBCBKK Official (งดการมานมัสการที่คริสตจักร)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *