ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2011

วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2011

ผู้นำประชุม : คุณจำเริญ/คุณสุนทรีย์
ผู้นำเพลงสั้น
: คุณอรวรรณ/คุณจินตนาภรณ์
ผู้เทศนา
: อ.ชัยวัฒน์/คุณสุนทรีย์
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณดวงพร/คุณหยางเอินซิ่น
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณจ้าวเจวียน
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์
:
คุณเฉินเสี่ยวหลิง คุณกงอี้เจวียน คุณเฉินจิ้ง
ผู้บรรเลงเปียโน
: คุณนภนันท์
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท
: อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น
: คุณเทียนชัย คุณสิริ คุณกรรณิกา
คุณหยูเฟย คุณสุนทรีย์ คุณอภิทาน
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย :
คุณดิเรก/คุณนงค์ลักษณ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *