ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2022

วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2022

ผู้นำประชุม: คุณชาญกิจ ยงปิยะกุล
ผู้เทศนา: อ.วิชัย ธรรมทวีธิกุล
ผู้เล่นดนตรี: ทีมนมัสการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *