รายการวันเสาร์ที่ 12 ก.พ. และ วันอาทิตย์ที่ 13 ก.พ. 2022

วันเสาร์ที่ 12 ก.พ. 2022 ศึกษาพระคัมภีร์ออนไลน์ พระธรรม 1 เปโตร  เวลา 18.00-18.30 น. ที่ YouTube : GBCBKK Official
วันอาทิตย์ที่ 13 ก.พ. 2022 ภาคภาษาไทย นมัสการ เวลา 09:00 -10:15 น.  (ประตูเปิดเวลา 08:30 น. ปิด เวลา 9.30 น.) และ ภาคภาษาจีน นมัสการ เวลา 11:00 -12:15 น. ที่ช่องทาง YouTube : GBCBKK Official (ประตูเปิดเวลา 10:30 น.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *