ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2022

วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2022

ผู้นำประชุม: คุณสิชาญ พันเลิศกิจสกุล
ผู้เทศนา: อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี: ทีมนมัสการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *