รายการวันเสาร์ที่ 12 มี.ค. และ วันอาทิตย์ที่ 13 มี.ค. 2022

วันเสาร์ที่ 12 มี.ค. 2022 ศึกษาพระคัมภีร์ออนไลน์ พระธรรม 1 เปโตร  เวลา 18.00-18.30 น.
ที่ YouTube : GBCBKK Official
วันอาทิตย์ที่ 13 มี.ค. 2022 ภาคภาษาไทย นมัสการ เวลา 09:00 -10:15 น. และภาคภาษาจีน นมัสการ เวลา 11:00 -12:15 น. ที่ช่องทาง YouTube : GBCBKK Official

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *