ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 3 เม.ย. 2011

วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2011

ผู้นำประชุม : คุณวิทย์/อ.เหอจื้อผิง
ผู้นำเพลงสั้น
: คุณวิทย์/อ.เหอจื้อผิง
ผู้เทศนา
: อ.นนท์ชัย/คุณสุนทรีย์
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณอัจฉรา/คุณจางเจียยุ่น
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณทวี
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์
:
คุณศิริพร คุณจ้าวเจวียน คุณหลิวเยี่ยนฟาง
ผู้บรรเลงเปียโน
: คุณพรศิริ
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท
: อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น
: คุณเทียนชัย คุณสิริ
คุณกรรณิกา คุณจำเริญ คุณสุนทรีย์ คุณอภิทาน
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย
: คุณดิเรก/คุณนงค์ลักษณ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *