ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 24 เม.ย. 2011

วันอาทิตย์ที่ 24 เม.ย. 2011 (อีสเตอร์)

ผู้เทศนา : อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้นำประชุม
: คุณชาญกิจ/คุณสุนทรีย์
ผู้นำเพลงสั้น
: คุณชาญกิจ/คุณสุนทรีย์
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณกอบกาญจน์/คุณจางเจียยุ่น
ผู้บรรเลงเปียโน
: คุณจางเจียยุ่น
ผู้ถือถุงถวาย
: คุณศิริพร คุณจ้าวเจวียน คุณหลิวเยี่ยนฟาง
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณเฉินเสี่ยวหลิง
ผู้ต้อนรับ : คุณจำเริญ/คุณขวัญเนตร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *