ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 3 ก.ค. 2011

วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2011

ผู้นำประชุม : คุณจำเริญ/คุณสุนทรีย์
ผู้นำเพลงสั้น
: คุณคังเหม่ยหลาน/คุณกรรณิกา
ผู้เทศนา
: อ.นนท์ชัย/คุณสุนทรีย์
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณอรวรรณ/คุณจางเจียยุ่น
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณธีระ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์
:
คุณเหอจื่อหวาย คุณวีระชัย คุณเฉินเฉาจิ้ง
ผู้บรรเลงเปียโน
: คุณณัฐินี
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท
: อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น
: คุณเทียนชัย คุณสิริ
คุณกรรณิกา คุณชาญกิจ คุณสุนทรีย์ คุณอภิทาน
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย :

คุณดิเรก/คุณนงค์ลักษณ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *