ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2012

วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2012

ผู้นำประชุม : คุณวีระวงษ์
ผู้เทศนา : ธราวัตร สืบทายาท
หัวข้อเทศนา :
ตามแบบอย่างชีวิตของโนอาห์
ผู้เล่นดนตรี
: ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณวรทัย
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณสิริ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณคเณศร์/คุณภูมินทร์
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :
คุณขวัญเนตร/คุณนงค์ลักษณ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *