สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2012

สูจิบัตร 15 ม.ค. 2012

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 15 มกราคม ค.ศ. 2012  เวลา : 9:00 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ  ผู้นำประชุม : คุณสิริ
ผู้เดินถุงถวาย
: คุณดวงพร/คุณชูพรรณ  ผู้อ่านพระวจนะ : คุณวรวดี
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณคเณศร์  ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณสุมล/คุณณัฐฐิติชญา

เชิญชวนนมัสการ : “2 ซามูเอล 22:1-2”
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: พระองค์ทรงสมควร พื้นฟ้าสวรรค์ คำสรรเสริญล้นจากวิญญาณ เชิญพระวิญญาณแห่งความรัก
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “เฉลยธรรมบัญญัติ 26:16-19” คุณวรวดี
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณคเณศร์
ถวายเพลงและถวายทรัพย์
: “จิตใจของข้าจงสาธุการพระเจ้า”
เทศนา
: “ปฐมกาล 4:1-16” อย่าล้อเล่น . . . อันตราย! อ.วินัย สีสัน
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง
: “มีสหายเลิศคือพระเยซู” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน
:
เลิกประชุม
:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *