หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนมกราคม 2012

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

  1. สมาชิกทุกๆ คนที่จะเติบโตในความเชื่อ ติดสนิทกับพระเจ้า รักษาชีวิตแห่งการเฝ้าเดี่ยว อธิษฐาน อ่านพระคัมภีร์ทุกวัน ดำเนินชีวิตที่เป็นเกลือและแสงสว่างในสังคม มีส่วนร่วมรับใช้พระเจ้าในคริสตจักร เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และหนุนน้ำใจซึ่งกันและกันในทางของพระเจ้า และบรรลุเป้าหมายของคริสตจักรปี 2012 คือ “ใจเหมือนพระเยซูคริสต์”
  2. คณะกรรมการก่อสร้างอาคารคริสตจักร (คุณเทียนชัย คุณชาญกิจ คุณอภิทาน และคุณสุรเดช) ในการเตรียมการด้านต่างๆ ทั้งเรื่องการก่อสร้าง การติดต่อทางราชการ การออกแบบ การจัดหาสถานที่นมัสการชั่วคราว สำนักงาน และที่เก็บของในช่วงที่มีการก่อสร้าง ฯลฯ
  3. ขอบคุณพระเจ้าสำหรับกองทุนก่อสร้างอาคารที่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โปรดอธิษฐานเผื่อคณะกรรมการหาทุนเพื่อการก่อสร้างอาคารคริสตจักร (คุณเสริม คุณชูพรรณ คุณกรรณิกา และคุณสุขุม) ขอพระเจ้าทรงโปรดประทานสติปัญญาในการดูแล จัดการเรื่องกองทุน และการติดต่อประสานงานกับทุกๆ ฝ่าย
  4. สัปดาห์ที่ 5 สำหรับ 4 คนกันเองครั้งที่หนึ่งในวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม โดย อ.จอห์นนี่ แมคคลีน ขอพระเจ้าทรงเปิดใจคนที่จะมาฟังคำเทศนา และอธิษฐานเผื่อสมาชิกที่จะเชิญชวนคนที่ท่านรัก แต่ยังไม่รู้จักพระเจ้ามานมัสการในเช้าวันนั้น
  5. ชั้นเรียนภาษาจีนในวันเสาร์ 10.00-12.00 น. และ 14.00-16.00 น. วันอาทิตย์ 14.00-16.00 น. ซึ่งจะเริ่มในวันที่ 4 -5 กุมภาพันธ์ 2012 อธิษฐานเผื่ออาจารย์ผู้สอนคือ คุณกรรณิกา คุณจินตนาภรณ์ คุณวรีรัตน์และคุณจ้าวเสี้ยวฉือ เผื่อนักเรียนที่จะเข้ามาเรียน ที่ข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์จะถูกประกาศผ่านชั้นเรียนภาษาจีน
  6. งานฟื้นฟู “ใจเหมือนพระเยซูคริสต์” โดย ศจ.ดร.นันทชัย มีชูธน ศิษยาภิบาลอาวุโสคริสตจักรเมืองไทย ในวันที่ 3-4 มีนาคม 2012 ขอพระเจ้าทรงนำการฟื้นฟูมาสู่คริสตจักรพระคุณ และสมาชิกทุกๆ คน ผ่านผู้รับใช้ของพระองค์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *