ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2012

วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2012

ผู้นำประชุม : คุณวิทย์                                
ผู้เทศนา
: อ.จอห์นนี่ แม็คคลีน
หัวข้อเทศนา :
สี่สิ่งที่จำเป็น (อิสยาห์ 6:1-8)
ผู้เล่นดนตรี
: ทีมนมัสการ                            
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณชูพรรณ
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณสิริ                         
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์
: คุณอภิรดี/คุณภีรพรรณ
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :
คุณชนมน/คุณอุลัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *