ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2012

วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2012

ผู้นำประชุม : คุณสิริ/อ.เหอจื้อผิง
ผู้นำเพลงสั้น
: คุณคังเหม่ยหลาน/คุณวันทนาพร
ผู้เทศนา
: ศจ.ดร.นันทชัย/อ.เหอจื้อผิง  
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณดวงพร/คุณอรวรรณ
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณทวี          
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์
:
คุณเหอจื่อหวาย คุณวีระชัย คุณเฉินเฉาจิ้น
ผู้บรรเลงเปียโน
: คุณนภนันท์
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท : อ.นนท์ชัย/คุณวันทนาพร
ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น
: คุณเทียนชัย คุณสิริ
คุณกรรณิกา คุณจินตนาภรณ์ คุณจำเริญ คุณอภิทาน
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย :
คุณดิเรก/คุณนงค์ลักษณ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *