ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2012

วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2012

ผู้นำประชุม : คุณชาญกิจ/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น
: คุณจางเจียยุ่น/คุณภีรพรรณ
ผู้เทศนา
: อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณอัจฉรา/คุณหยางเอินซิ่ง
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณจ้าวลี่เหมย    
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์
: คุณศิริพร คุณจ้าวเจวียน
คุณหลิวเยี่ยนฟาง
ผู้บรรเลงเปียโน
: คุณพีรวิชญ์         
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท
: อ.นนท์ชัย/คุณวันทนาพร
ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น
:คุณเทียนชัย คุณสิริ คุณกรรณิกา
คุณจินตนาภรณ์ คุณสุนทรีย์ คุณอภิทาน
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย :
คุณดิเรก/คุณนงค์ลักษณ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *