ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 8 เม.ย. 2012

วันอาทิตย์ที่ 8 เม.ย. 2012

ผู้นำประชุม : คุณเทียนชัย/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น
: คุณอรวรรณ/คุณจินตนาภรณ์
ผู้เทศนา
: อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง        
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณนงค์ลักษณ์/คุณจ้าวฟ่งฉิน
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณหวางลี่เผิง    
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์
: คุณศิริพร คุณจ้าวเจวียน
คุณหลิวเยี่ยนฟาง
ผู้บรรเลงเปียโน :
คุณพรศิริ  
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย :
คุณดิเรก/คุณขวัญเนตร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *