ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2012

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2012

ผู้นำประชุม : คุณวิทย์/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น : คุณคังเหม่ยหลาน/คุณวันทนาพร
ผู้เทศนา
: อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณดวงรัตน์/คุณหลิวเยี่ยนฟาง
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณอรวรรณ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณเหอจื่อหวาย
คุณวีระชัย คุณหลางลี่เผิง
ผู้บรรเลงเปียโน
: คุณพรศิริ             
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท
: อ.นนท์ชัย/คุณวันทนาพร
ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น :
คุณเทียนชัย คุณสิริ
คุณกรรณิกา คุณจินตนาภรณ์ คุณชาญกิจ คุณอภิทาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *