ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2012

วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2012

ผู้นำประชุม : คุณอภิทาน/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น
: คุณวิทย์/คุณจางเจียยุ่น
ผู้เทศนา
: อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณสุมล/คุณอรวรรณ
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณจ้าวเจวียน
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณเฉินเสี่ยวหลิง
คุณหลี่ชิวลี่ คุณจางฟ่งฉิน
ผู้บรรเลงเปียโน
: คุณพรศิริ
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท : อ.เหอจื้อผิง/คุณภีรพรรณ
ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น
: คุณเทียนชัย คุณพิชัย
คุณจินตนาภรณ์ คุณจำเริญ คุณชาญกิจ คุณอภิทาน
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย :
คุณจำเริญ/คุณฑิฆัมพร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *