ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2012

วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2012

ผู้นำประชุม : คุณจำเริญ/คุณหวางซิ่วหลาน       
ผู้นำเพลงสั้น
: คุณจางเจียยุ่น/คุณจินตนาภรณ์
ผู้เทศนา
: อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณน้ำทิพย์/คุณสุวรรณา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณชลลดา        
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์
:
คุณเหอจื่อหวาย คุณเฉินเฉาจิ้ง คุณโจวยวี่เฉิน
ผู้บรรเลงเปียโน
: คุณนภนันท์            
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท
: อ.นนท์ชัย/คุณวันทนาพร
ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น
:คุณเทียนชัย คุณกรรณิกา
คุณจินตนาภรณ์ คุณสิริ คุณจำเริญ คุณอภิทาน
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย :
คุณดิเรก/คุณรพีพรรณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *