ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2012

วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2012

ผู้นำประชุม : คุณคเณศร์                             
ผู้เทศนา
: อ.อรรถสิทธิ์ ชำนาญเอื้อ
ผู้เล่นดนตรี
: ทีมนมัสการ                            
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณณิชา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณขวัญเนตร
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณอภิรดี/คุณภีรพรรณ
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :

คุณสุมล/คุณจำเริญ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *