ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2012

วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2012

ผู้นำประชุม : คุณเทียนชัย/คุณหวางซิ่วหลาน
ผู้นำเพลงสั้น
: คุณวิทย์/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้เทศนา
: อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณดวงรัตน์/คุณสมสิริ
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณมุกดา          
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์
: คุณเหอจื่อหวาย
คุณวีระชัย คุณเฉินเฉาจิ้น
ผู้บรรเลงเปียโน
: คุณพรศิริ               
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท
: อ.นนท์ชัย/คุณวันทนาพร
ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น
: คุณเทียนชัย คุณกรรณิกา
คุณจินตนาภรณ์ คุณสิริ คุณชาญกิจ คุณอภิทาน
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย :
คุณดิเรก/คุณนงค์ลักษณ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *