ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2012

วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2012

ผู้นำประชุม : คุณอภิทาน/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น
: คุณคังเหม่ยหลาน/คุณวันทนาพร
ผู้เทศนา
: อ.นนท์ชัย/คุณหวางซิ่วหลาน 
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณอัจฉรา/คุณมุกดา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณศิริพร       
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์
: คุณหลี่ชิวลี่
คุณหยางเอินซิ่น คุณเฉินเสี่ยวหลิง
ผู้บรรเลงเปียโน
: คุณณิชา            
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท
: อ.เหอจื้อผิง/คุณวันทนาพร
ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น
: คุณเทียนชัย คุณกรรณิกา
คุณจินตนาภรณ์ คุณสิริ คุณจำเริญ คุณอภิทาน
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย :
คุณดิเรก/คุณนงค์ลักษณ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *