ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2012

วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2012

ผู้นำประชุม : คุณจำเริญ/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น
: คุณอรวรรณ/คุณจินตนาภรณ์
ผู้เทศนา
: อ.เหอจื้อผิง/คุณวันทนาพร  
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณชูพรรณ/คุณสยุมพร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณหวางจิ้ง      
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์
: คุณสมสิริ คุณสยุมพร คุณหลี่ชิวลี่
ผู้บรรเลงเปียโน
: คุณนภนันท์           
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท
: อ.เหอจื้อผิง/คุณวันทนาพร
ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น
: คุณเทียนชัย คุณพิชัย
คุณจินตนาภรณ์ คุณสิริ คุณจำเริญ คุณอภิทาน
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย :
คุณดิเรก/คุณฑิฆัมพร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *