ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2012

วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2012

ผู้นำประชุม : คุณเทียนชัย/คุณหวางซิ่วหลาน      
ผู้นำเพลงสั้น
: คุณคังเหม่ยหลาน/คุณวันทนาพร
ผู้เทศนา
: อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา    
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณดวงพร/คุณหลี่ชิงชิง
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณชลลดา       
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์
: คุณสมสิริ
คุณสยุมพร คุณหลี่ชิวลี่
ผู้บรรเลงเปียโน :
คุณจางเจียยุ่น       
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย :
คุณนงค์ลักษณ์/คุณภูมินทร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *