ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม 2012

วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม 2012

ผู้นำประชุม :คุณสิริ/คุณหวางซิ่วหลาน
ผู้นำเพลงสั้น :คุณจางเจียยุ่น/คุณกรรณิกา
ผู้เทศนา :อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้อ่านพระวจนะ :คุณพรรณี/คุณเจียงเสี่ยวเหมย
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :คุณจ้าวเจวียน
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :คุณสมสิริ คุณสยุมพร คุณหลี่ชิวลี่
ผู้บรรเลงเปียโน : คุณพรศิริ
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย : คุณจำเริญ/คุณดิเรก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *