ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2013

วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2013

ผู้นำประชุม :อ.นนท์ชัย/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น :คุณจางเจียยุ่น/คุณจินตนาภรณ์
ผู้เทศนา :อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้อ่านพระวจนะ :คุณสุมล/คุณหยางเอินซิ่ง
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :คุณมุกดา
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :คุณเหอจื่อหวาย
คุณวีระชัย คุณโจวหลงเหอ
ผู้บรรเลงเปียโน :คุณพรศิริ
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท :อ.นนท์ชัย/คุณจางเจียยุ่น
ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น :คุณเทียนชัย คุณกรรณิกา
คุณจินตนาภรณ์ คุณสิริ คุณจำเริญ คุณอภิทาน
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย : คุณจำเริญ/คุณรพีพรรณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *