แจ้งที่ตั้งสถานนมัสการชั่วคราว

LPN map 2

คริสตจักรพระคุณ คณะแบ๊บติสต์ จะย้ายไปนมัสการที่สถานนมัสการชั่วคราวตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 13 ม.ค. 2013 ที่ชั้น 11 อาคารลุมพีนีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120 (ติดกับไชยแพทย์ ตรงข้ามบ่อนไก่) ใกล้รถไฟฟ้าใต้ดินสถานีลุมพินี จอดรถได้ในอาคารชั้น G และชั้น 1

โดย เรียนรวีวารศึกษา เวลา 09.30 – 10.20 น. และนมัสการเวลา 10.30 – 12.00 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *